Вопросы земного магнетизма/ (Бичлэгийн дугаар. 25558)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00620 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.21
Зохиогчийн гурван тэмдэгт В-74
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.21/В-74
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Вопросы земного магнетизма/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Калинин Ю.Д., Орлов В.П.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Академии наук СССР
Хэвлэгдсэн он 1961
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 109
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геофизика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физика недр земли
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геомагнетизм
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг научные труды