Хорвоог харсан цонх (Бичлэгийн дугаар. 21775)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01220 a2200313 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210522105310.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2006 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 84/1/2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г 93
Нэмэлт тусгалт Уран зохиол
Мэдлэгийн ялгаа 84 - Уран зохиол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Гэндэндарам Ж
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 84/1/2 Г 93
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хорвоог харсан цонх
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2006
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 198
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-19428-19430
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source судалгаа шинжилгээний холбогдол бүхий зүйл нэг
-- бодрол,эрэгцүүлэл,тэмдэглэл,захидал,дуртгал,дурсамж,шүүмж зүйл хоёр
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг уран зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг монголын уран зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дуртгал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дурсахж
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шүүмж
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бүтээлүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг судалгаа шинжилгээний холбогдол бүхий зүйл нэг
-- бодрол,эрэгцүүлэл,тэмдэглэл,захидал,дуртгал,дурсамж,шүүмж зүйл хоёр
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном