Гэндэндарам Ж

Хорвоог харсан цонх - УБ 2006 - 198

ЭШФ Б-19428-19430

судалгаа шинжилгээний холбогдол бүхий зүйл нэг бодрол,эрэгцүүлэл,тэмдэглэл,захидал,дуртгал,дурсамж,шүүмж зүйл хоёр


Монгол хэл дээр,

уран зохиол монголын уран зохиол дуртгал дурсахж шүүмж ярилцлага бүтээлүүд