Хүний үүсэл II (Бичлэгийн дугаар. 21196)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01269 a2200337 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230320171955.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2008 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978999296412x
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 28.71
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А 76
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Армаа Г
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.71 А 76
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хүний үүсэл II
Бага гарчгийн мэдээ Монголын ил товчоон
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Т.Галсан
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Чөлөөт хэвлэл
Хэвлэгдсэн он 2008
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 154
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 13296, 13297, БУУТ 18064-18066, ГНОФ 8960
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүн судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүний үүсэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүний хувьсал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг угсаатан судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг монгол хүн
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шатар
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг уртын дуу
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг монгол угсаатан
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг монголын ил товчоон
-- дравид
-- үхэр
-- элам
-- шумер
-- монголчууд өрнө зүгт
-- монголчууд умар зүгт
-- монголчууд дорно зүгт
-- монголын гурван гайхамшиг
-- шатар
-- уртын дуу
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном