Армаа Г

Хүний үүсэл II Монголын ил товчоон Ред. Т.Галсан - УБ Чөлөөт хэвлэл 2008 - 154

ЭШФ Т 13296, 13297, БУУТ 18064-18066, ГНОФ 8960


Монгол хэл дээр,

978999296412x

биологи хүн судлал хүний үүсэл хүний хувьсал угсаатан судлал монгол хүн шатар уртын дуу монгол угсаатан