Эрдэм шинжилгээний бичиг (Бичлэгийн дугаар. 19127)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00794 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220217104725.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2001 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 72
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Нэмэлт тусгалт МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 72 - Шинжлэх ухаан
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 72 Э 73
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эрдэм шинжилгээний бичиг
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ш.Сүхээ
Ботийн дугаар №8:
Ботийн нэр Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1977
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 189
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 951, БУУТ 13454-13459
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэм шинжилгээний бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг боловсрол судлал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном