Эрдэм шинжилгээний бичиг №8: Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн Ред. Ш.Сүхээ - УБ УХГ 1977 - 189

ЭШФ Т 951, БУУТ 13454-13459


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг сурган хүмүүжүүлэх зүй заах арга зүй боловсрол судлал