Багш нарын мэдлэг боловсролд 1 (Бичлэгийн дугаар. 19060)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00906 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210702221329.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1987 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.214
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 14
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.214 Б 14
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Багш нарын мэдлэг боловсролд 1
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Батхуяг С.;
Бага гарчгийн мэдээ БМДИ-ийн 30 жилийн ойд зориулав
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар АБЯ
Хэвлэгдсэн он 1987
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 103
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 1241-1243
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг боловсрол судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг багш нарын боловсрол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг туршлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институт
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном