Багш нарын мэдлэг боловсролд 1 БМДИ-ийн 30 жилийн ойд зориулав Ред. С.Батхуяг С.; - УБ АБЯ 1987 - 103

ЭШФ Т 1241-1243


Монгол хэл дээр,

боловсрол судлал багш нарын боловсрол заах арга зүй сурган хүмүүжүүлэх зүй туршлага