Аавын ачлал, ээжийн энэрэл (Бичлэгийн дугаар. 18411)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01296 a2200385 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220415150542.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2007 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.90
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ж 23
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Жамсран Л
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.90 Ж 23
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Аавын ачлал, ээжийн энэрэл
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Н.Лутбаяр
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Хөх судар
Хэвлэгдсэн он 2007
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 137
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 17659-17660, НХУУТ 36979-36981
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дурсамж
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг намтар
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Жамсран Л. их эмч
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ээжийн энэрэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Шувуун толгой
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сэрхийн уралдаан
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сургуульд орсон нь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гутал хулгайлсан нь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бузартсан нь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг худагт ойчсон нь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг чөтгөрт хөөгдсөн нь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цүдэнхээр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг үл таних нэгэн өвгөн буюу Лампиран гуайн тухай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аавын ачлал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном