Жамсран Л

Аавын ачлал, ээжийн энэрэл Ред. Н.Лутбаяр - УБ Хөх судар 2007 - 137

ЭШФ Б 17659-17660, НХУУТ 36979-36981


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй дурсамж намтар Жамсран Л. их эмч ээжийн энэрэл Шувуун толгой сэрхийн уралдаан сургуульд орсон нь гутал хулгайлсан нь бузартсан нь худагт ойчсон нь чөтгөрт хөөгдсөн нь цүдэнхээр үл таних нэгэн өвгөн буюу Лампиран гуайн тухай