Зан суртахууны цагаан толгой (Бичлэгийн дугаар. 18391)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00753 a2200229 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210414201728.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1981 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.213
Зохиогчийн гурван тэмдэгт З 26
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.213 З 26
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Зан суртахууны цагаан толгой
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Л.Бямбажав
-- Ред. Х.Ганбат
-- Эмхт. А.И.Алексеев
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар АБЯХ
Хэвлэгдсэн он 1981
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 180
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-5559-5560
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зан суртахуун
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зан суртахууны цагаан толгой
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном