Зан суртахууны цагаан толгой Орч. Л.Бямбажав Ред. Х.Ганбат Эмхт. А.И.Алексеев - УБ АБЯХ 1981 - 180

ЭШФ Б-5559-5560


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй зан суртахуун зан суртахууны цагаан толгой