Физикийн курс (Бичлэгийн дугаар. 18364)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01063 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211206121106.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1997 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ф 50
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3я73 Ф 50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физикийн курс
Бага гарчгийн мэдээ квант физик
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Л.Батмөнх, Л.Жамц, Ц.Содов; Ред. Ц.Содов
Ботийн дугаар 3-р хэсэг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 1997
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 608
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 10652-10656; БУУТ 9003-9004, 9006-9010, 9016, 9019, 9021-9026, 9028, 9030, 9032-9034; БУГНОФ 9005, 9011-9015, 9017-9018, 9020, 9027, 9029, 9031, 9035-9037
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атомын физикийн үндэс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хатуу биеийн квант статистик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн ба эгэл бөөмсийн физик
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном