Физикийн курс квант физик 3-р хэсэг Орч. Л.Батмөнх, Л.Жамц, Ц.Содов; Ред. Ц.Содов - УБ МУИС-ийн хэвлэх 1997 - 608

ЭШФ Т 10652-10656; БУУТ 9003-9004, 9006-9010, 9016, 9019, 9021-9026, 9028, 9030, 9032-9034; БУГНОФ 9005, 9011-9015, 9017-9018, 9020, 9027, 9029, 9031, 9035-9037


Монгол хэл дээр,

физик квант физик квант механик атомын физикийн үндэс хатуу биеийн квант статистик цөмийн ба эгэл бөөмсийн физик