Физикийн курс (Бичлэгийн дугаар. 18258)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00821 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211206100121.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1996 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ф 50
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3я73 Ф 50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физикийн курс
Бага гарчгийн мэдээ Цахилгаан динамик, хэлбэлзэх, долгиолох процесс II хэсэг
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Д.Ганбаатар, Б.Доржсүрэн
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1996
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 436
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 10584-10588, БУУТ 4605-4649
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цахилгаан
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг динамик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хэлбэлзэх процесс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цахилгаан динамик
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Нийт уншлаганд гарсан тоо Зүйлийн төрөл Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-11-30 2Ном6341-1-2БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804606
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-7БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804611
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-8БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804612
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-9БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804613
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-04-27 2Ном6341-1-13БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804617
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-16БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804620
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-17БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804621
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-18БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804622
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-03-07 3Ном6341-1-19БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804623
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-12-06 2Ном6341-1-22БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804626
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-02-24 1Ном6341-1-27БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804631
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302016-04-13 1Ном6341-1-34БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804638
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-38БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804642
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-40БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804644
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30   Ном6341-1-41БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ2500804645
Худалдан авсан2023-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-13 22Ном6341-1-1  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804605
Худалдан авсан2023-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-13 3Ном6341-1-3  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804607
Худалдан авсан2023-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-13 2Ном6341-1-4  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804608
Худалдан авсан2023-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-13 1Ном6341-1-5  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804609
Худалдан авсан2023-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-13 1Ном6341-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804610
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-10  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804614
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804615
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-12  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804616
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-14  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804618
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-15  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804619
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-20  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804624
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302011-11-30 1Ном6341-1-21  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804625
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-23  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804627
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-24  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804628
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-25  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804629
Худалдан авсан2018-04-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302018-04-27 18Ном6341-1-26  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804630
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302017-12-06 10Ном6341-1-28  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804632
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-29  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804633
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-30  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804634
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-31  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804635
Худалдан авсан2018-12-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302018-12-19 13Ном6341-1-32  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804636
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-33  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804637
Худалдан авсан2013-11-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302013-11-14 5Ном6341-1-35  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804639
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302011-11-18 1Ном6341-1-36  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804640
Худалдан авсан2014-04-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-04-30 5Ном6341-1-37  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804641
Худалдан авсан2013-11-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302013-11-20 3Ном6341-1-42  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804646
Худалдан авсан2021-12-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302021-12-21 30Ном6341-1-43  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804647
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-44  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804648
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном6341-1-45  Байгалийн ухааны уншлагын танхим2500804649
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном6341-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд25002010584
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном6341-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд25002010585
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном6341-3-3  Эрдэм шинжилгээний фонд25002010586
Худалдан авсан2022-04-01Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302022-03-31 1Ном6341-3-4  Эрдэм шинжилгээний фонд25002010587
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном6341-3-5  Эрдэм шинжилгээний фонд25002010588