Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх зарим асуудал (Бичлэгийн дугаар. 16637)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00799 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210414200115.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1982 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н 72
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Нонна Д
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.1 Н 72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх зарим асуудал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ч.Түмэндэлгэр
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1982
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 84
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-5551
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сургуулийн өмнөх насны хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүүхдийг сургуульд бэлтгэх
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Бямба Д.
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном