Физикт түгээмэл хэрэглэгдэх үгсийн Орос-Монгол толь (Бичлэгийн дугаар. 15828)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00753 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211206101252.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1980 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ф 50
Нэмэлт тусгалт Толь бичиг /хэлний, ярианы, нэр томъёоны/
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3 Ф 50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физикт түгээмэл хэрэглэгдэх үгсийн Орос-Монгол толь
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. А.Самдан
-- Эмхт. Ц.Содов
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1980
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 37
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-3554, 3574, 3575, БУУТ 4650-4685
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нэр томъёоны толь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Орос-Монгол толь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг толь бичиг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Нийт уншлаганд гарсан тоо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-1 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804650
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-2 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804651
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-3 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804652
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-4 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804653
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-5 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804654
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-6 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804655
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-7 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804656
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-8 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804657
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-9 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804658
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-10 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804659
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-11 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804660
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-12 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804661
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-13 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804662
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-14 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804663
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-15 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804664
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-16 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804665
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-17 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804666
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-18 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804667
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-19 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804668
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-20 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804669
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-21 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804670
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-22 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804671
Худалдан авсан2020-10-29Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302020-10-29 1Ном4578-1-23 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804672
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-24 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804673
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-25 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804674
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-26 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804675
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном4578-1-27 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804676
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-28 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804677
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 2Ном4578-1-29 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804678
Худалдан авсан2024-04-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302024-04-23 4Ном4578-1-30 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804679
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-31 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804680
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-32 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804681
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-33 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804682
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-34 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804683
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-35 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804684
Худалдан авсан2023-03-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-03 1Ном4578-1-36 Байгалийн ухааны уншлагын танхим150804685
Худалдан авсан2018-05-22Эрдэм шинжилгээний фонд2021-05-08   Ном4578-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд1.50103574
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2021-05-08   Ном4578-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд1.50103575
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2021-05-08   Ном4578-3-3 Эрдэм шинжилгээний фонд1.50103554