Физикт түгээмэл хэрэглэгдэх үгсийн Орос-Монгол толь Ред. А.Самдан Эмхт. Ц.Содов - УБ УХГ 1980 - 37

ЭШФ Б-3554, 3574, 3575, БУУТ 4650-4685


Монгол хэл дээр,

физик нэр томъёоны толь Орос-Монгол толь толь бичиг