Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж (Бичлэгийн дугаар. 15473)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00876 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211130114134.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1983 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.151.5я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А 59
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.151.5я73 А 59
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 63
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 3433, 3434, БУУТ 1796-1798, 1801, 1802, 1804, 1806-1808, 1811-1813, 1815, 1820, 1823, 1825-1835, 1837-1839, 1841-1848, 1850, 1852-1854, 1856, 1859-1861, 1863, 1865
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг МУИС
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном