Дээд математикийн дасгал бодлого (Бичлэгийн дугаар. 14036)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00960 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240402194234.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1998 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 876
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага УБ-Эрдэм дээд сургууль
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.1 Л 876
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд математикийн дасгал бодлого
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Тогмид
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1998
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 227
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 12497-12501, БУУТ 12051-12065, 13017-13028, БС 17401-17405, 17548
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дифференциал ба интеграл тоолол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман програмчлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дээд математик
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Total Renewals Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-10-28Байгалийн ухааны ГНОФ12021-12-092019-10-23 Ном63338-1-14БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ50008012052
Худалдан авсан2019-03-12Байгалийн ухааны ГНОФ102021-12-092019-02-28 Ном65338-1-18БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ50008012056
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ12021-12-092018-12-25 Ном52338-1-19БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ50008012057
Худалдан авсан2019-01-10Байгалийн ухааны ГНОФ32021-12-092018-12-28 Ном65338-1-21БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ50008012059
Худалдан авсан2019-02-25Байгалийн ухааны ГНОФ32021-12-092019-02-21 Ном59338-1-22БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ50008012060
Худалдан авсан2022-12-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-12-26 Ном37338-1-1  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013017
Худалдан авсан2022-11-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-18 Ном2338-1-2  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013018
Худалдан авсан2022-11-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-18 Ном26338-1-3  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013019
Худалдан авсан2022-11-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-25 Ном8338-1-4  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013020
Худалдан авсан2012-12-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092012-12-30 Ном5338-1-5  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013021
Худалдан авсан2014-05-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092014-05-02 Ном10338-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013022
Худалдан авсан2019-10-22Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092019-10-22 Ном62338-1-7  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013023
Худалдан авсан2019-04-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092019-04-18 Ном50338-1-8  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013024
Худалдан авсан2013-09-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092013-09-23 Ном11338-1-9  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013025
Худалдан авсан2013-02-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092013-02-25 Ном22338-1-10  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013026
Худалдан авсан2012-12-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092012-12-24 Ном15338-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013027
Худалдан авсан2013-12-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092013-12-14 Ном19338-1-12  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008013028
Худалдан авсан2011-06-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-09  Ном 338-1-13  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012051
Худалдан авсан2022-11-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-18 Ном39338-1-15  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012053
Худалдан авсан2022-12-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-12-23 Ном58338-1-16  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012054
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-09  Ном 338-1-20  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012058
Худалдан авсан2014-05-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092014-05-19 Ном1338-1-23  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012061
Худалдан авсан2022-11-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-18 Ном61338-1-24  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012062
Худалдан авсан2023-05-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092023-05-12 Ном48338-1-25  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012063
Худалдан авсан2022-11-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092022-11-25 Ном34338-1-26  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012064
Худалдан авсан2019-12-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2021-12-092019-12-15 Ном71338-1-27  Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008012065
Худалдан авсан2024-04-02Бизнесийн Сургууль 2024-04-02  Ном 2015-134357  Бизнесийн Сургууль30008817548
Худалдан авсан2019-05-20Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-302019-02-11 Ном5338-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд50001012497
Худалдан авсан2018-05-31Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-302018-04-19 Ном2338-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд50001012498
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-30  Ном 338-3-3  Эрдэм шинжилгээний фонд50001012499
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-30  Ном 338-3-4  Эрдэм шинжилгээний фонд50001012500
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-30  Ном 338-3-5  Эрдэм шинжилгээний фонд50001012501