Математикийн мэргэжлийн курс-1 (Бичлэгийн дугаар. 13253)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00829 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211214140426.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1998 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 39
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дашдорж Ц., Ганбаатар А
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.1 Д 39
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Математикийн мэргэжлийн курс-1
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. А.Хашбаатар, Л.Хадхүү
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Урлах эрдэм
Хэвлэгдсэн он 1998 он
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 200
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-11681-11685; БУУТ 10969-10971, 11267-11285, 11287-11291
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг анализ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг комбинаторик геометр
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном