Өндөр температурын гелийн модуль реакторын судалгаа (Бичлэгийн дугаар. 127068)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 05349nam a22007097a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20221118173451.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 221007b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-991926-809-1
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 22.383.5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ө 818
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.383.5 Ө 818
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Өндөр температурын гелийн модуль реакторын судалгаа
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Одмаа
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 222
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 25898-25900, БУУТ 32526-32531
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү бүтээлд хийн хөргүүртэй реакторын хөгжлийн түүх, реакторын голомтын бүтцийн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд, дотоод онцлог шинж дээр үндэслэсэн болон аюулгүй байдлын идэвхтэй инженерийн ихэнх системийг хассан төдийгүй цацраг идэвхийг тархахгүй болгон хязгаарлах, олон давхаргатай микро үрлэн түлшээр баталгаажуулах талаар тусгажээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атомын цөмийн физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн урвалууд
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цөмийн дулааны реактор
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Н.Норов, С.Одмаа, Г.Жамъянсүрэн, Б.Хөхсувд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨНДӨР ТЕМПЕРАТУРЫН ГЕЛИЙН МОДУЛЬ РЕАКТОР
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн хөргүүртэй реакторын хөгжлийн түүх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Магнокс реактор
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн хөргүүрт дэвшилтэт реактор
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨТХР аж үйлдвэр болон цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэлд зориулсан түгээмэл эрчим хүчний эх үүсвэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн хөргүүртэй хурдан нейтроны реактор (ОРК.)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ЕМ2 (General Atomics, USA)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хурдан нейтроны БГР-300 реакторын үзүүлэх төсөл.
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨНДӨР ТЕМПЕРАТУРЫН ГЕЛИЙН МОДУЛЬ РЕАКТОРЫН ТӨСЛҮҮД
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өндөр температурын гелийн модуль реакторын үзэл баримтлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өндөр температурын гелийн модуль реакторын төрөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Призм блок түлштэй ӨТГМР
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг GT-MHR реакторын төсөл (General Atomics, USA)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг НТТК туршилтийн реактор (Япон, JAEA)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг GTHTR-300 реактор (Япон, JAEA)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цөмийн эрчим хүчний төхөөрөмж GT-MHR
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үрлэн түлштэй модуль PBMR реактор
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг HTR-10 туршилтын модуль реакторын төсөл (БНХАУ)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг HTR-M модуль реакторын төсөл (Герман)
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ЗАДРАЛЫН ДУЛААНАА ИДЭВХГҮЙГЭЭР ЗАЙЛУУЛАХ ЧАДВАРТАЙ, ӨТХР-ЫН ГОЛОМТЫН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Задралын дулааныг идэвхгүйгээр зайлуулах голомтын дизайн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Реакторыг унтраасны дараа голомтын ХИ температур
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Задралын дулаанаа идэвхгүйгээр зайлуулах чадвартай ӨТХР-ийн дизайны параметрүүдийн хамаарал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төвдөө ойлгогчгүй ӨТХР-ын голомтын анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨТХР-ын нэгэн жигд голомтын нейтроник анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨТХР-ын жигд бус голомтын нейтроник анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Удирдлагын саваа оруулан илүүдэл реактивитийг дарах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Голомтын реактивитийн температурын коэффициент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамгийн халуун хөргүүрийн сувгийн дулааны-гидравликийн анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төвдөө ойлгогчтой ӨТХР-ын голомтын дизайны судалгаа 3.4. Жигд бус голомттой, төвдөө ойлгогчин блоктой ӨТХР-ын нйтроник анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг ӨТХР-ын голомт дахь шатан шингээгч материалын нөлөө
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг МАШ ӨНДӨР ТЕМПЕРАТУРЫН ХИЙН РЕАКТОРЫН ГОЛОМТЫН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг МӨТХР-ын голомтын дизайны нейтроник анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төрөл бүрийн бөөм түлштэй голомтын харьцуулалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Маш ӨТХР-ын голомтын дизайны сайжруулалт
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном