Өндөр температурын гелийн модуль реакторын судалгаа Ред. С.Одмаа - УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2021 - 222

ЭШФ Т 25898-25900, БУУТ 32526-32531

Энэхүү бүтээлд хийн хөргүүртэй реакторын хөгжлийн түүх, реакторын голомтын бүтцийн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд, дотоод онцлог шинж дээр үндэслэсэн болон аюулгүй байдлын идэвхтэй инженерийн ихэнх системийг хассан төдийгүй цацраг идэвхийг тархахгүй болгон хязгаарлах, олон давхаргатай микро үрлэн түлшээр баталгаажуулах талаар тусгажээ.


Монгол хэл дээр,

978-991926-809-1

физик атомын цөмийн физик цөмийн физик цөмийн урвалууд цөмийн дулааны реактор