Баян айрагийн цул сульфидын ордын эрдэслэг бүрэлдэхүүний судалгаа (Бичлэгийн дугаар. 126901)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01708nam a22003857a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220722143813.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180627b xxu||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 26.34
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-634
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Оюунжаргал Ч
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.34 О-634
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Баян айрагийн цул сульфидын ордын эрдэслэг бүрэлдэхүүний судалгаа
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил
Удирдагч Удирд. Л.Жаргал
-- Шүүмж. Б.Мөнхцэнгэл
Шүүмжлэгч E05320301
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 66
Дагалдах материал CD-тэй
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип-6209
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ашигт малтмал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэс судлал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Физик газарзүйн болон эдийн засгийн хөгжлийн тухай товч мэдээлэл
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Геологийн судалгааны түүх
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Судалгааны талбайн геологийн тогтоц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Судалгааны талбайн тектоник
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Геологийн хөгжлийн түүх
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Ашигт малтмал түүний зүй тогтол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Баян-Айрагийн ордын геологийн тогтоц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Ордын хувирал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Баян айрагийн ордын хүдэржилт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Ордын гарал үүсэл
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Цахим магистрын ажил