Дарьгангын плато, геологийн тогтоц геоморфологийн судалгаа (Бичлэгийн дугаар. 126900)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01525nam a22003617a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220722143623.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180627b xxu||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 26.31
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-332
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Батбаяр Н
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.31 Б-332
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Дарьгангын плато, геологийн тогтоц геоморфологийн судалгаа
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил
Удирдагч Удирд. Б.Бат
-- Шүүмж. Т.Оюунчимэг
Шүүмжлэгч E05320301
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 41
Дагалдах материал CD-тэй
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип-6208
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геохими
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэс судлал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Физик газарзүйн онцлог
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Геологийн судалгааны түүх
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Талбайн геологийн тогтоц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Дарьгангын Кайнозойн эффүзив чулуулгийн геологийн тогтоц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Суурь судалгааны ажлыг нэгтгэх
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Сансрын зургийн анхдагч боловсруулалт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Кайнозойн базальтын судалгаа
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Морфоструктурын зураг зохиох
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Цахим магистрын ажил