Хиймэл оюун ба машин сургалт (Бичлэгийн дугаар. 126513)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 05313nam a22011297a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905095301.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220704b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-24-593-1
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 32.816я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт З-649
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Золзаяа Д
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 32.816я73 З-649
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хиймэл оюун ба машин сургалт
Бага гарчгийн мэдээ Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Б.Цэцгээ, Б.Хуягбаатар
-- Техник ред. Д.Дамдинсүрэн
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар ШУТИС-ийн хэвлэх газар
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 319
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 25718-25720, БУУТ 32490-32496, ГНОФ 17562-17571
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Хиймэл оюун ухаан (AI) нь хүний ухаалаг зан төлөвийг компьютерын тусламжтай ухамсарлахыг судалдаг ба AI-ийн эцсийн зорилго нь суралцах, төлөвлөх, асуудлыг бие даан шийдвэрлэх чадвартай компьютер бүтээх явдал юм. Энэхүү сурах бичиг нь өгөгдөл, мэдээллийн шинжлэх ухаанд илүү төвлөрч Python хэл дээр кодлох, асуудлыг шийдвэрлэх чадвараа хөгжүүлэхэд зохистой мэдлэг чадварыг олгоно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг техник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг залуур зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг робот техникийн системүүд
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хиймэл оюун ухааны үндэслэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хиймэл оюун ухаан түүх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ухаалаг агент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ухаалаг агент гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ухаалаг агентын төрлүүд ба загварчлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хайлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хайлтын арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Модны аргаар хайлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Графын аргаар хайлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өрсөлдөөнт хайлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тодорхой бус байдал ба магадлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тодорхой бус байдал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Магадлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бэйсийн дүрэм
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бэйсийн сүлжээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бэйсийн сүлжээний гаргалгаа ба үндэслэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мэдлэгийн дүрслэл ба логик
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мэдлэгт суурилсан агент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мэдлэгийн дүрслэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэгдүгээр эрэмбийн логик
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гаргалгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өгөгдлийн шинжлэх ухаан
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өгөгдлийн анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бизнесийн ухаалаг мэдээлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Статистик
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өгөгдлийн зураглал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өгөгдлийн олборлолт, кластерлалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Их өгөгдөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Машин сургалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Удирдлагатай машин сургалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мэдрэлийн сүлжээний сургалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гүний сургалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Машин сургалтын хэрэгслүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Моделийн үнэлгээ ба алдаа тооцоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эх хэлний боловсруулалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Танилцуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эх хэлний боловсруулалтын техникүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үгийн вектор
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Текст олборлолт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг NLP ашиглалтын чиглэлүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгалууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие дааж гүйцэтгэх дасгалууд
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном