Золзаяа Д

Хиймэл оюун ба машин сургалт Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг Ред. Б.Цэцгээ, Б.Хуягбаатар Техник ред. Д.Дамдинсүрэн - УБ ШУТИС-ийн хэвлэх газар 2021 - 319

ЭШФ Т 25718-25720, БУУТ 32490-32496, ГНОФ 17562-17571

Хиймэл оюун ухаан (AI) нь хүний ухаалаг зан төлөвийг компьютерын тусламжтай ухамсарлахыг судалдаг ба AI-ийн эцсийн зорилго нь суралцах, төлөвлөх, асуудлыг бие даан шийдвэрлэх чадвартай компьютер бүтээх явдал юм. Энэхүү сурах бичиг нь өгөгдөл, мэдээллийн шинжлэх ухаанд илүү төвлөрч Python хэл дээр кодлох, асуудлыг шийдвэрлэх чадвараа хөгжүүлэхэд зохистой мэдлэг чадварыг олгоно.


Монгол хэл дээр,

978-9919-24-593-1

техник залуур зүй робот техникийн системүүд сурах бичиг