Албан бичиг боловсруулалт, түүний найруулга (Бичлэгийн дугаар. 12650)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01163 a2200301 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230628140531.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2005 mp | 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 79.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н 98
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
Мэдлэгийн ялгаа 79 - Түүх, соёл ба байгалийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Нямгэрэл Т., Бигэрмаа Р
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 79.3 Н 98
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Албан бичиг боловсруулалт, түүний найруулга
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Сүхбаатар
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Бит пресс
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 200
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 16341-16343, НХУУТ 33753-33769, 58867, 65696-65705, ГНОФ 9376-9385, ХЗС 9160-9170, БС 3421-3430
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг албан бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг найруулга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг албан бичгийн нэр томъёо
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хууль
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Албан бичгийн тухай ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Албан бичиг боловсруулах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Албан бичгийн найруулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Албан бичгийн нэр томьёоны хураангуй толь
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном