Утга зохиолын ерөнхий онол туурвилзүй (Бичлэгийн дугаар. 125488)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 15754nam a22014177a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905084628.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220615b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-21-557-6
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 83.3(1)я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 660
Мэдлэгийн ялгаа 83 - Утга зохиол судлал
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Энхбаяр С
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 83.3(1)я73 Э 660
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Утга зохиолын ерөнхий онол туурвилзүй
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Жиком пресс
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 652
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 31066-31068, НХУУТ 77261-77265, ГНОФ 17529-17533
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Монгол Улсын их дээд сургуулиуд түүний дотор МУБИС-ийн бакалаврын болон магистрантур тэрчлэн докторантурын сургалтын хичээлийн төлөвлөгөө, стандарт, хөтөлбөр тэргүүтэн цогц шинэчлэл хийж дуусаж буйтай холбогдуулан МУБИС-ийн НХУС-ийн Утга зохиолын тэнхим МУБИС-ийн ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн бусад хичээлийн лекц семинарын сургалтад тус тус хамрагдагсдад зориулан энэхүү сурах бичгийг бүтээхийн зэрэгцээ утга зохиол судлал болон төрөлх хэл уран зохиолын багш мэргэжлээр суралцах, мэргэших, судалгаа хийх, боловсролын зэрэг ахиулах зорилго бүхий суралцагчдын онол - туурвилзүйн мэдлэг боловсролд зориулж утга зохиолыг судалж ирсэн онолын болон бодит дүр зураг нь өнгөрөгч XIX–XX зуунд үнэхээрийн ер бусын эрч хүчтэй хөгжиж ирсэн талаар мөн орчин цагийн гадаадын зарим эрдэмтэн судлаачдын утга зохиолын онол - гоозүй - туурвилзүйн салбарт хамаарах судалгааны ажлуудыг орос хэлнээс орчуулан хавсаргасан байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг утга зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монголын утга зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг утга зохиолын түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын ерөнхий онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урлаг уран сайхны бүтээл түүний мөн чанарууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиол шинжлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үүсэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграль шинж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиол утга зохиол хоёрын зааг ялгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиол утга зохиол шинжлэл хоёрын зааг ялгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиол шинжлэл нь шинжлэх ухаан биш
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиол гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиолын онтологи мөн чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиолын имманент чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиолын нийлэг /синкретизм/ чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын интеграль чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын хоёр үндсэн төвшин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Онолын сургалт-арга зүйн түвшин онолын мета-түвшин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын сургалтыг бяцхан шүүмжлэхүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиол шинжлэл нь үгийн урлагийн тухай мэдлэгийн категоржисэн тогтолцоо мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өрнө төвт онолын сэтгэлгээний онцлог
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дорно төвт онолын сэтгэлгээний онцлог
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиол шинжпэлийн бүтэц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын плюраль төлөв
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Рационалист чиглэл /сциентист, позитивист/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Иррационалист чиглэл /анти-сциентист, анти-позитивист/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын сэтгэлгээний түүх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үүсэл /утга зохиолын онолын үүсэл нь протофилософи болон парафилософийн судлагдахуун болох нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг /Утга зохиолын онолын академик чиглэл /академическая школа/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын онолын социологи чиглэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг /Социологическое литературоведение / утга зохиолын онолын формалист чиглэл /формальная школа/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Орчин цагийн утга зохиолын онолын сэтгэлгээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Постмодерн цаг үеийн тухай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Постмодернист философидолтын тухай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Текстийн судалгаа чухалчлагдах болсон нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Постмодерн цаг үед философи утга зохиол судлал хоёр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграцичилагдаж байгаа тухай
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран сайхны хэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиол шинжлэл нь уран сайхны хэлний шинжлэл мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хэлний /синергетик/ шугаман бус чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран сайхны хэлний динамический хаос шинж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран сайхны дүрийн задрал буюу деперсонализация
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интертекст нь постмодернизмын хэл найруулгын үндсэн арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нарративууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиолын ззрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гедоник онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг “ид”, “эго”, “супер-эго”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг сублимаци гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг фрустраци гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урлаг уран зохиол дахь агуулга хэлбэрийн диалектик нэгдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зохиол бүтээлийн гол сэдэв, сэдэвлэлзүйн тухай онолын ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зохиол бүтээлийн гол утга буюу уран сайхны утга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урлаг уран зохиолын дүрт шинж ба уран зохиолын дүр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын явц /хөгжил/-ын тухай, түүний хууль
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Урлаг уран зохиолын уламжлал шинэчлэлийн диалектик
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төрөл зүйлийн онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уянгын төрел
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зохиолын бүтэц: зохиомж, байгууламж, явдал тэдгээрийн нэгдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран зохиол дахь цаг хугацаа - орон зайн континуум
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уран сайхны аргын тухай онолын ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын урсгал болон чиглэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын ерөнхий онол, гоозүйн сэдвүүдтэй холбогдуулан унших гадаадын эрдэмтэдийн судалгааны өгүүллүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг В.Е.Хализев “Утга зохиолын эрэмбэ дараалал ба алдар суу”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг В.Н.Порус “Уран сайхны текстийг хэрхэн “ойлгох” вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Н.Е.Черткова “Зөн билиг нь уран сайхны сэтгэлгээний гол бүрэлдүүлэгч мөн”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг В.П.Большаков С.Н.Иконникова “Кибер орон зай бол бодит байдпын шинэ хэв шинж мөн.”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Л.В.Полякова “Хэл зохиолын бүс нутаг судлал буюу нутгархал судлал бол шинжлэх ухаан мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Л.Ц.Халхарова “Орчин үеийн утга зохиол судлалын үндсэн үзэл баримтлалуудын тухай”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Л.С.Дампилова “Б.Галсансүхийн сэтгэл хөдлөлийн өнгө аястай яруу найраг"
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Л.С.Дампилова “Монголчуудын аман зохиол дахь “Хорхойн мөрөөр хорь хонож, аалзны мөрөөр арав хонож...” хэмээх хэллэгийн утга.
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Белый “Тарас Бульба” бол “Оргилсон эх оронч, дайчин сэтгэлийн эмгэнэл” мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг О.В.Гордеева Е.В.Прибытков “Эртний Энэтхэгийн туульсын зохиолд дүрсэлсэн үхлийн орчин дахь ухамсрын өөрчлөлтүүдийн тухай төсөөллүүдийг орчин үеийн барууны туршлагатай харьцуулах нь: /“Махабхарата” зохиолын жишээ дээр/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэйна Жойяа “Өнөөдөр Америкийн яруу найраг ямар байдалтай байна вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 12. К.Долгов “Константин Симоновын тухай дурсах нь”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ласугма “Томас Акүйнэс хийгээд түүний гоозүй утга урлагийн тухай үзэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Екатерина Гилёва “Амьдралын замд”, “Чуйн шар замаар”, “Насны наран хэвийх цагт”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Н.Р.Ненарокова Н.Н.Смирнова “ОХУ-ын ШУА-ийн А.М.Горькийн нэрэмжит Дэлхийн Утга Зохиолын Институтын докторантурын сургалт дахь “Утга зохиолын онол”-ын хичээлийн шалгалтын хөтөлбөр”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Утга зохиолын ерөнхий онол, туурвилзүйн сэдвүүдтэй холбогдуулан унших шүүмж судлалын өгүүлэл, дидактик аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэн шинэ үеийн модерн болон постмодерн утга зохиол дах N+Т континуум /цаг хугацаа-орон зайн огторгуй/, түүнийг ухамсарлаж ойлгох, задлан шинжлэх, тайлбарлах аргазүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг “Урбанизм” буюу “Хотын уран зохиол” нь 21-р зууны монголчуудын үнэт зүйлийн өөрчлөлтийн нэг толь мөн”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Б.Одгэрэлийн “Үл таних зочин” шүлгийг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш нарт тусламж болгох дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Л.Өлзийтөгс “Аквариум" өгүүллэгийг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш нарт тусламж болгох дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Г.Аюурзаны “Дурлалын тухай яриа” эссе зохиолыг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд өгөх онол - дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Б.Галсансүхийн “Постмодерн дөрвөн улирал” шүлгийг ЕБС- ийн 12-р ангид заах багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд өгөх онол - дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ц.Бавуудоржийн “Дорно” шүлгийг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд өгөх онол - дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ц.Буянзаяагийн “Хадаас” өгүүллэгийг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд өгөх онол - дидактик- аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Б.Лхагвасүрэн “Тамгагүй төр” жүжгийг ЕБС-ийн 12-р ангид заах багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд өгөх онол - дидактик - аргазүйн зөвлөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг “Их дээд сургуулийн хэл - уран зохиолын багш болон хэл - утга зохиол судлалын мэргэжлийн ангийн оюутан суралцагчдын багшлах дадлага, эх зохиол задлалын семинарын хичээлийн цаг дээр тусламж болгох нь”
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг М.А.Булгаковын “Мастер Маргарита хоёр” романы тухай анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг А.Н.Рыбаковын “Арбатын хүүхдүүд” романы тухай анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Г.Г.Маркесын “Дурлал ба үхэл” өгүүллэгийн тухай анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг И.Бродскийн “2-р Жюль Верн” найраглалын тухай анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг В.Ерофеевын “Москва - Петушки” сюрреалист найраглалын тухай анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хичээлийн хөтөлбөр, стандартууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг D - 011407 хөтөлбөрийн индекстэй ‘Ъагш, монгол хэл - уран зохиолын боловсрол” болон D - 011407 хөтөлбөрийн индекстэй “Хэл, утга зохиол судпал” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүдэд тус тус судалдаг Н.ТЕ429 сонгон суралцах хичээлийн индекстэй “Утга зохиолын ерөнхий онол гоозүй” хичээлийн стандарт, хөтөлбөр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг E - 220600 хөтөлбөрийн индекстэй магистрантурын сургалтын H.TL601 заавал суралцах мэргэших хичээлийн индекстэй “20-р зууны утга зохиолын онол туурвилзүй” хичээлийн стандарт, сургалтын хөтөлбөр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Семинарын хичээл: 64 цаг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавсралт: С.Энхбаяр “Харьцуулсан утга зохиол судлал: нэр томьёоны гарал үүсэл ба түүхэн туршлага, өнөөгийн ач холбогдол, уран сайхны орчуулга нь харьцуулсан утга зохиол судпалын эхлэл болох нь”
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном