Энхбаяр С

Утга зохиолын ерөнхий онол туурвилзүй - УБ Жиком пресс 2021 - 652

ЭШФ Б 31066-31068, НХУУТ 77261-77265, ГНОФ 17529-17533

Монгол Улсын их дээд сургуулиуд түүний дотор МУБИС-ийн бакалаврын болон магистрантур тэрчлэн докторантурын сургалтын хичээлийн төлөвлөгөө, стандарт, хөтөлбөр тэргүүтэн цогц шинэчлэл хийж дуусаж буйтай холбогдуулан МУБИС-ийн НХУС-ийн Утга зохиолын тэнхим МУБИС-ийн ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн бусад хичээлийн лекц семинарын сургалтад тус тус хамрагдагсдад зориулан энэхүү сурах бичгийг бүтээхийн зэрэгцээ утга зохиол судлал болон төрөлх хэл уран зохиолын багш мэргэжлээр суралцах, мэргэших, судалгаа хийх, боловсролын зэрэг ахиулах зорилго бүхий суралцагчдын онол - туурвилзүйн мэдлэг боловсролд зориулж утга зохиолыг судалж ирсэн онолын болон бодит дүр зураг нь өнгөрөгч XIX–XX зуунд үнэхээрийн ер бусын эрч хүчтэй хөгжиж ирсэн талаар мөн орчин цагийн гадаадын зарим эрдэмтэн судлаачдын утга зохиолын онол - гоозүй - туурвилзүйн салбарт хамаарах судалгааны ажлуудыг орос хэлнээс орчуулан хавсаргасан байна.


Монгол хэл дээр,

978-9919-21-557-6

утга зохиол Монголын утга зохиол утга зохиолын түүх сурах бичиг