Философийн түүхийг шинжихүйн оршил (Бичлэгийн дугаар. 125479)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 05573nam a22007457a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905083724.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220615b2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-9556-9-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
ББК ангилал 87.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г 345
Мэдлэгийн ялгаа 87 - Гүн ухаан
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Гегель Г.В.Ф
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 87.3 Г 345
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Философийн түүхийг шинжихүйн оршил
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Г.Чулуунбаатар
-- Орч. Б.Даш-Ёндон
-- Эх бэлт. Ж.Бямбасүрэн, Ч.Самбууням
-- Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Соёмбо принтинг
Хэвлэгдсэн он 2020
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 199
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 31050-31054, НХУУТ 77237-77241
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Тус бүтээлдээ Гегель “Философийн түүхийн тухай ойлголт”, “Бусад салбарт философийн харьцахуй”, “Философийн түүхийг судлах үеүд, эх сурвалж, арга” гэсэн гурван хэсгийг боловсруулсан байдаг. Мөн философи Грекээс эхлэлтэй болох, философи бол эрин цагийн сэтгэлгээ болох нь, хөгжлийн тухай ойлголт, философи ба шашны хоорондын ялгаа зэрэг өргөн асуудлыг тайлбарласан болно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гүн ухаан
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гүн ухааны түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гүн ухааны үзэл санаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 1816 оны аравдугаар сарын 28-нд Гейдельбергт хэлсэн өмнөтгөл үг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн тухай урьдчилсан анхааруулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийг шинжихүйн оршил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн тухай ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн тухайд заншсан төсөөллүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн үзэл бодлуудын цэс гэцгээдэг нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн танин мэдэхүй бол шалигүй зүйл гэж Философийн түүхийг өөрийг нь ашиглан нотлох гэцгээдэг нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн системүүдийн ялгааны тухайд тайлбар анхааруулгууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн ойлголтыг тодорхойлоход зайлшгүй хэрэгтэй тайлбар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөгжлийн ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бодитойгийн ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи бол бодитойгийн хөгжлийг танихуй мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн ойлголтын хувьд хийх дүгнэлтүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн янз бүрийн систем цаг хугацааны дотор хөгжихүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дээр дурдсаныг Философийн түүхийг шинжихэд хэрэглэхүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийг Философи лугаа өөртэй нь илүү тодорхойгоор харьцуулахуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бусад салбарт Философийн харьцахуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эл хэлхээ холбооны түүхэн тал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философидохуйн гадаад агаад түүхэн нөхцөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философидохуй ба оюун санааны хэрэглээний түүхэн үүсэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи бол эрин цагийнхаа сэтгэлгээ амой
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийг өөрт нь ураг төрөл салбаруудаас зааглах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шинжлэх ухаанч боловсролд философийн харьцахуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи шашинд харьцахуй нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи агаад шашны хоорондын ялгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхээс хасагдвал зохих шашны агуулга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шашнаас олдох мэргэн санаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философижсон мэдлэгийг хялбарчилсан философиос салгах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи агаад түүний түүхий эхлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Чөлөөт сэтгэхүй бол философи үүсэх нөхцөл мөн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дорнл дахин агаад түүний философийн онцлог
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философи Грекээс эхлэлтэй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийг судлах үеүд, эх сурвалж, арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийг судлах үеүд, эх сурвалж, арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийг үеүдэд хуваах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүхийн эх сурвалжууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Философийн түүх:бидний судалгааны онцлог
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дорнын философи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хятадын философи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Энэтхэгийн философи
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном