Гегель Г.В.Ф

Философийн түүхийг шинжихүйн оршил Ред. Г.Чулуунбаатар Орч. Б.Даш-Ёндон Эх бэлт. Ж.Бямбасүрэн, Ч.Самбууням Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган - УБ Соёмбо принтинг 2020 - 199

ЭШФ Б 31050-31054, НХУУТ 77237-77241

Тус бүтээлдээ Гегель “Философийн түүхийн тухай ойлголт”, “Бусад салбарт философийн харьцахуй”, “Философийн түүхийг судлах үеүд, эх сурвалж, арга” гэсэн гурван хэсгийг боловсруулсан байдаг. Мөн философи Грекээс эхлэлтэй болох, философи бол эрин цагийн сэтгэлгээ болох нь, хөгжлийн тухай ойлголт, философи ба шашны хоорондын ялгаа зэрэг өргөн асуудлыг тайлбарласан болно.


Монгол хэл дээр,

978-9919-9556-9-4

гүн ухаан гүн ухааны түүх гүн ухааны үзэл санаа