Газрын тосыг түлшний чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн процесс, технологи (Бичлэгийн дугаар. 125357)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 06806nam a22008057a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220902151900.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220613b2022 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-26-184-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 35.514
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 135
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Багмид Ц
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 35.514 Б 135
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Газрын тосыг түлшний чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн процесс, технологи
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар ШУТИС-ийн хэвлэх газар
Хэвлэгдсэн он 2022
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 204
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 25649-25651, БУУТ 32471-32474, ГНОФ 17489-17492
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү номонд газрын тосыг хөдөлгүүрийн түлш гарган авах чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн технологи, тухайлбал: нэрлэг, нам даралтын нэрлэг, риформинг (цеоформинг) катализаторт крекинг, гидроцэвэрлэгээ, гидрокрекинг, дулааны крекинг, висбрекинг, алкижуулах, изомержүүлэх, парафингүйжүүлэх процесс, МТБЭ ба МТАЭ үйлдвэрлэх, устөрөгчийн болон битумын үйлдвэрийн технологийн бүдүүвч, процессуудын горим гарах бүтээгдэхүүний хэмжээ зэргийг дэлхийн томоохон компаниудын үйлдвэрүүдийн жишээн дээр тайлбарласнаас гадна мөн ГТБ технологийн тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэхийн тулд дулааны болон катализаторт процессд явагдах химийн зарим хувиралыг оруулсны дээр байгалийн хийн хэрэглээ ихсэж түүнээс шингэн түлш гарган авах технологи нэвтэрч нилээд үйлдвэрүүд байгуулагдаж байгаа учир энэ талаар мөн давхар тусгажээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг химийн технологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг түлшний технологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нефть ба нефтийн хийг боловсруулах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны найрлага, технологийн ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны элемент бүтэц, технологийн ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрстөрөгчийн групп, хбльц, физик хиймийн үзүүлэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Монголын газрын тосны шинж чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосыг боловсруулах үндсэн чиглэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосыг боловсруулах үндсэн чиглэл, боловсруултын түвшин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Технологийн бүдүүвч, газрын тосноос гарган авах бүтээгдэхүүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны нэрлэгийн байгууламж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосноос усыг салгах технологи энгийн болон вакуум нэрлэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэрлэгийн байгууламжийн технологийн бүдүүвч нэрлэгээс ялгарах бүтээгдэхүүн, байгууламжийн үндсэн аппарат төхөөрөмж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны нарлэгээс гарах хүнд нэрдэс болон үлдэгпдлийг боловсруулах процессүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мазутын хүнд молекулыг дулааны аргаар задлах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Катализаморт крекинг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гидропроцесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Асфальтгүйжүүлэлт, битумын үйлдвэрлэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Пеасфальтизаци
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Битумын үйлдвэрлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны кокс, текникийн нүүрстөрөгч /хөө/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөдөлгүүрийн түлшний чанар сайжруулах процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Изомержүүлэх процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Риформинг процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Алкилжуулах байгууламж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Оксигенат түлш үйлдвэрлэх процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Устөрөгчийн үйлдвэрлэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хийг фракцлах байгууламж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Түлшнээс хүхэр болон бусад хольцийг салгах процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шүлтээр угаах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Меркаптангүйжүүлэх цэвэрлэгээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гидро цэвэрлэгээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Парафингүйжүүлэлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсустөрөгчийн хийг боловсруулах технологи. Байгалийн хийний найрлага бүтээгдэхүүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийг цэвэрлэх, хатаах, хүнд нэрдэсийг салгах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүхэр устөрөгчөөс хүхэр гарган авах процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийг ус чийгнээс ангижруулах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн хийнээс хүнд нэрдэсүүдийг салгах арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн хийнээс гелий гарган авах процесс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн хийг шингэрүүлэх нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийг мембраны технологиор ялгах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн хийг хөдөлгүүрийн түлш болгон хэрэгрлэх нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн болон НШХ-ээс хөдөлгүүрийн түлш гарган авах технологи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн хийнээс шингэн тос гарган авах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хийн конленсат боловсруулж шатахуун гарган авах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тосны товарын бүтээгдэхүүн бэлтгэх технологи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Автобензин дизель түлш, оеактив болон зуухны түлш бэлтгэх арга технологи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн экологийн асуудал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном