Багмид Ц

Газрын тосыг түлшний чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн процесс, технологи - УБ ШУТИС-ийн хэвлэх газар 2022 - 204

ЭШФ Т 25649-25651, БУУТ 32471-32474, ГНОФ 17489-17492

Энэхүү номонд газрын тосыг хөдөлгүүрийн түлш гарган авах чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн технологи, тухайлбал: нэрлэг, нам даралтын нэрлэг, риформинг (цеоформинг) катализаторт крекинг, гидроцэвэрлэгээ, гидрокрекинг, дулааны крекинг, висбрекинг, алкижуулах, изомержүүлэх, парафингүйжүүлэх процесс, МТБЭ ба МТАЭ үйлдвэрлэх, устөрөгчийн болон битумын үйлдвэрийн технологийн бүдүүвч, процессуудын горим гарах бүтээгдэхүүний хэмжээ зэргийг дэлхийн томоохон компаниудын үйлдвэрүүдийн жишээн дээр тайлбарласнаас гадна мөн ГТБ технологийн тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэхийн тулд дулааны болон катализаторт процессд явагдах химийн зарим хувиралыг оруулсны дээр байгалийн хийн хэрэглээ ихсэж түүнээс шингэн түлш гарган авах технологи нэвтэрч нилээд үйлдвэрүүд байгуулагдаж байгаа учир энэ талаар мөн давхар тусгажээ.


Монгол хэл дээр,

978-9919-26-184-9

химийн технологи түлшний технологи нефть ба нефтийн хийг боловсруулах