Багаар ажиллах урлаг (Бичлэгийн дугаар. 125137)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 05818nam a22008777a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220606094946.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220601b2019 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99978-987-7-7
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 65.050.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ж 316
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Жаргал г., Сэлэнгэ Н
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.050.2 Ж 316
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Багаар ажиллах урлаг
Бага гарчгийн мэдээ Хамтран ажиллах аргад үйлдэн сурах нь
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ч.Санжмятав
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Арилдал
Хэвлэгдсэн он 2019
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 168
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 25600-25601
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Тус ном нь Багийн тухай ойлголт, Багаар ажиллах чадвар, Баг бүрдүүлэх аргууд, Баг удирдах арга барил, Багийн зөрчлийг шийдвэрлэх аргуудыг системчилж бичсэн бөгөөд эдгээрийг эзэмшихэд зориулсан 6 сорил, 50 дасгалтай. Багаар ажиллах чадварыг Байгууллагын ажил үүрэгтэй холбон үзэхийн зэрэгцээ Хувь хүний чадвар, Харилцааны чадвар, Хамтран ажиллах чадвар болон бусад чадвартай уялдуулж үзсэн онцлогтой юм. XXI зууны мэргэжилтэн, удирдах ажилтнуудын тэргүүлэх 10 чадварын нэг болох Хамтран ажиллах чадвар эзэмшихийг зорьсон, өөрийгөө хөгжүүлэх тэмүүлэлтэй хүн бүхэнд зориулагдсан болно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг удирдлагын зохион байгуулалт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг удирдлага дахь нийгмийн оролцоо
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг удирдагч ба бусад
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн тухай суурь ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтран ажиллах арга хэлбэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах эь олон талт нийлмэл үйлдэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баг гэж юу вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баг юунаас бүрддэг вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн зорилго зорилт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн бүрэлдэхүүн: гишүүд, удирдагч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн ажил: төлөвлөлт, гүйцэтгэл үр дүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багт гүйцэтгэх үүрэг: арга барил, заавар дүрэм
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн гадаад дотоод харилцаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн зохион байгуулалтын төрөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын хэсэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтарсан баг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Төслийн баг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Виртуал баг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн бусад төрлүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баг, бүлгийн ялгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн талаарх зарим эндүүрэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дасгал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баг бүрдүүлэх аргууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Итгэлтэй, чадвартай, бүтээмжтэй баг бүрдүүлэх арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн гишүүдийг сонгох, томилох практик аргууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн гишүүдийн баги гүйцэтгэх үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг У.Мастон: Багийн гишүүдийн ажил үүрэг, зан төлөв
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг М.Белбин: Багийн гишүүдийн үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг К.Майерс-Бригг: Багийн гишүүдийн ажиллах арга барил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүний зан байдлын гадагш, дотогш илрэл болон тэнцвэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах ХХХ чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах чадвар нь бусад чадвартай холбогдох нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 2020 онд шаардагдах мэргэжлийн арван чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Асуудал шийдвэрлэх чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Монгол улсын төрийн албан хаагчийн чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах дөрвөн түвшний чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Д.Роминг: Манлайлах чадварын таван хүрээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ж.Басс: Хувь хүний хандлага тодорхойлох арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөгжих тэмүүлэх, итгэл даах чадвар, ёс зүйн хариуцлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баг удирдах арга барил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хувь хүний чадваруудыг хамтын хүч болгох нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтын хүч /синержи/
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтын хүч үүссэн эсэхийг тодорхойлох шалгуур
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамтын хүч үүсгэхэд удирдагчийн гүйцэтгэх үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Б:Такман: Багийн хөгжлийн таван үе шат
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Давших буюу зөрчил үүсэх үе
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүлээн зөвшөөрөх үе
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гүйцэтгэл өрнөх үе
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажил завсарлах үе
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг М.Коленсо: Баг бүрдүүлэх 10 алхам
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ж.Колленз: Тавдугаар түвшний удирдагч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг П.Хоукс. Бүтээмжтэй багийн 5С чадвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тэнцвэрт харилцаатай Х-баг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном