Жаргал г., Сэлэнгэ Н

Багаар ажиллах урлаг Хамтран ажиллах аргад үйлдэн сурах нь Ред. Ч.Санжмятав - УБ Арилдал 2019 - 168

ЭШФ Т 25600-25601

Тус ном нь Багийн тухай ойлголт, Багаар ажиллах чадвар, Баг бүрдүүлэх аргууд, Баг удирдах арга барил, Багийн зөрчлийг шийдвэрлэх аргуудыг системчилж бичсэн бөгөөд эдгээрийг эзэмшихэд зориулсан 6 сорил, 50 дасгалтай. Багаар ажиллах чадварыг Байгууллагын ажил үүрэгтэй холбон үзэхийн зэрэгцээ Хувь хүний чадвар, Харилцааны чадвар, Хамтран ажиллах чадвар болон бусад чадвартай уялдуулж үзсэн онцлогтой юм. XXI зууны мэргэжилтэн, удирдах ажилтнуудын тэргүүлэх 10 чадварын нэг болох Хамтран ажиллах чадвар эзэмшихийг зорьсон, өөрийгөө хөгжүүлэх тэмүүлэлтэй хүн бүхэнд зориулагдсан болно.


Монгол хэл дээр,

978-99978-987-7-7

удирдлагын зохион байгуулалт удирдлага дахь нийгмийн оролцоо удирдагч ба бусад