Текст томруулах:    
Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх аэрозолын тархалт: Агаар мандлын онцлог (Бичлэгийн дугаар. 122514)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02989nam a22005897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220527104233.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 210223b xxu||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 26.23(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т 92
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Тэргэл Шижиртуяагийн
110 ## - СУРГУУЛЬ / ТЭНХИМ
Сургууль МУИС. ХШУИС
Тэнхим Хэрэглээний математикийн тэнхим
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.23(1) Т 92
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх аэрозолын тархалт: Агаар мандлын онцлог
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил
Удирдагч Д-р. проф. (Ph.D) С.Эрдэнэсүх
-- Д-р. (Ph.D) Г.Баясгалан
Шүүмжлэгч Д-р. проф. (Ph.D) Э.Мөнхцэцэг
Мэргэжлийн индекс Е05330301
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2020
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 21
Дагалдах материал CD
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип 6666
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газар зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг цаг уур судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг агаар мандалд болдог процесс
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Удиртгал хэсэг
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Оршил
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Үндэслэл, шаардлага
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Зорилго, зорилт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Судлагдсан байдал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Судалгаанд ашигласан материал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Разиозондын хэмжилтийн мэдээ
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Градиентын ажиглалтын мэдээ
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Реанализын мэдээ
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг 1. Судалгааны онол, арга зүй
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Агаар мандлын тогтворгүйшил
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Агаар мандлын тогтворгүйшлыг илэрхийлэгч хэмжигдэхүүнүүд
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Брунт-Вайсалагийн давтамж
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Градиент Ричардсоны тоо
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Эдигийн өсөлтийн түвшин
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хязгаарын үе давхаргын өндөр
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Үрэлтийн хурд
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хязгаарын үе давхаргын өндрийн тооцоолол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг 2. Судалгааны хэсэг
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Үр дүн
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Агаар мандлын тогтворшлын тооцоолол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Агаар мандлын тогтворшлын босоо хуваарилалт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Гидродинамик тогтворгүйшил болон салхины шилжлэгийн уялдаа холбоо
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Агаар мандлын тогтворшлын хэвтээ тэнхлэгийн дагуух хуваарилалт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хязгаарын үе давхаргын өндрийн тооцоолол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Үрэлтийн хурдны тооцоолол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хязгаарын үе давхаргын өндрийн тооцоолол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Дүгнэлт
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Дансны код Дансны дугаар
Бэлэг, хандив2021-02-23Эрдэм шинжилгээний фонд2021-02-23 Магистрын ажил2021-1182 Эрдэм шинжилгээний фонд5000Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүйЭШФ Магистрын ажил 30306666