Текст томруулах:    
Тэргэл Шижиртуяагийн

Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх аэрозолын тархалт: Агаар мандлын онцлог Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил Е05330301 Д-р. проф. (Ph.D) С.Эрдэнэсүх Д-р. (Ph.D) Г.Баясгалан - УБ 2020 - 21 CD

ЭШФ Дип 6666


Монгол хэл дээр,

газар зүй цаг уур судлал агаар мандалд болдог процесс