Элсэн тархалтын цаг хугацаа ба орон зайн өөрчлөлт (Бичлэгийн дугаар. 117648)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02395nam a22004337a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220720164957.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180628b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 26.82
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д-304
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Данзанчадав Г
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.82 Д-304
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Элсэн тархалтын цаг хугацаа ба орон зайн өөрчлөлт
Бага гарчгийн мэдээ Их нууруудын хотгорын жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл
Удирдагч Удирд. Д.Даваадорж
-- М.Уртнасан
-- Шүүмж. С.Эрдэнэсүх
Шүүмжлэгч Е05320601
Мэргэжил Байгаль орчны зайнаас тандан судлал
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 59
Дагалдах материал CD-тэй
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип- 6205
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зураг зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Геологи ба Геоморфологийн хэв шинж
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Их нууруудын хотгорын салхин гаралтай элсний тархалтын район
-- Их нууруудын хотгорын элсний тархалт, өөрчлөлт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Физик газарзүй, Уур амьсгал,
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Ургамал
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хур тунадас, Агаарын температур
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Бөөрөг дэлийн дэд район
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Бор хярын дэд район
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Монгол элсний дэд район
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Ландсат цуврал хиймэл болон сувгуудын комбинацын тухай
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Элсний тархалтын талбайн өөрчлөлтийг тооцох
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хугацаа ба хамаарлын шинжилгээ
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Элсний тархалт: 1985,1990,1995,2000,2005,2010,2015
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг NDVI болон уур амьсгалын хүчин зүйлийн өөрчлөлт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хур тунадас, агаарын температур, салхины өөрчлөлт: 1985-2014
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Элсний талбайн өөрчлөлт болон бусад хүчин зүйлээс хамаарах хамаарал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил