Тавантолгой ордын нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлөв (Бичлэгийн дугаар. 117631)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02131nam a22004577a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220722150452.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180627b xxu||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сан МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 26.343.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-547
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Болд-Эрдэнэ Р
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.343.3 Б-547
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Тавантолгой ордын нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлөв
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт судалгааны ажил
Удирдагч Удирд. Б.Эрдэнэцогт
-- Шүүмж. Л.Жаргал
Шүүмжлэгч E441500
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 49
Дагалдах материал CD-тэй
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Дип-6213
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ашигт малтмал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Тавантолгой нүүрсний ордын геологийн тогтоц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Физик газарзүй, эдийн засгийн тодорхойлолт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Геологийн судалгааны түүх
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Стратиграфи
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсжилт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсний чанар, нөөц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсний чанар
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Тавантолгой ордын нүүрсний нөөц
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсний давхаргын метан
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсний давхаргын метаны судалгаа
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Гарал үүсэл, шинж чанар
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхийн нүүрсний давхаргын метан
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Нүүрсний давхаргын метаны олборлолт
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Монголд хийгдэж байсан судалгаанууд
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Тавантолгой ордын НДМ-ы хэтийн төлөв
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг НДМ-ы баялгийг үнэлэх арга
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хээрийн болон лабораторийн судалгаа, үр дүн
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Баялгийн үнэлгээ
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил