Эрдэс түүхий эд ашиглан хөрсний хүнд металлын бохирдлыг тогтворжуулах боломж: (Бичлэгийн дугаар. 116762)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01524nam a22003017a 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180215b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 40.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-332
Мэдлэгийн ялгаа 4 - Хөдөө аж ахуй ба ойн аж ахуй
100 ## - ЗЭРЭГ ГОРИЛОГЧ
Зэрэг горилогч Батболд П.
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 40.3 Б-332
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Судалгааны ажлын сэдэв Эрдэс түүхий эд ашиглан хөрсний хүнд металлын бохирдлыг тогтворжуулах боломж:
Бага гарчгийн мэдээ Магистрын ажил: Е 07120101
Удирдагч Э/ш-ний удирд. Ц.Соёл-эрдэнэ, Т.Энхдөл; Шүүмж. Д.Даваадорж.-
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ.,
Хэвлэгдсэн он 2017.-
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 55х.: CD-тэй.-
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Дансны дугаар: ЭШФ Дип-6180
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хөрс судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хөрсний бохирдол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хөрсөн дэх хүнд металл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг агаарын бохирдол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хүнд металл түүний шилжилт, хэлбэр
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хот суурин газрын хөрсний бохирдол
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Хөрсний бохирдлыг цэвэршүүлэх технологиуд: хими, биологийн арга
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Тогтворжуулагчийн шингээлтийн багтаамжийг тодорхойлох арга
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Эрдэсүүдийн шинжилгээний үр дүн
740 ## - ГАРЧИГ
Гарчиг Стандарт дээжийн хандалтын дүн
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Магистрын ажил