Радио сэтгүүл зүйн удиртгал (Бичлэгийн дугаар. 11564)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01188 a2200325 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230328152836.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2005 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 9992976470
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 76.31
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Р 15
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 76 - Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага Хэвлэлийн хүрээлэн
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 76.31 Р 15
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Радио сэтгүүл зүйн удиртгал
Бага гарчгийн мэдээ Сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн багш нар, их дээд сургуулийн оюутан залууст зориулсан гарын авлага
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 111
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 15905-15907, НХУУТ 32763-32766, 59071-59079, ГНОФ 8826-8835
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сэтгүүл зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг олон нийтийн мэдээлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг радио
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг радио сэтгүүл зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурвалжлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг мэдээ мэдээдэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нэвтрүүлэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хэвлэлийн Хүрээлэн
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном