Радио сэтгүүл зүйн удиртгал Сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн багш нар, их дээд сургуулийн оюутан залууст зориулсан гарын авлага - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005 - 111

ЭШФ Б 15905-15907, НХУУТ 32763-32766, 59071-59079, ГНОФ 8826-8835


Монгол хэл дээр,

9992976470

сэтгүүл зүй олон нийтийн мэдээлэл радио радио сэтгүүл зүй сурвалжлага ярилцлага мэдээ мэдээдэл нэвтрүүлэг