Гидрогеологи (Бичлэгийн дугаар. 106795)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02714nam a22002897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210913134502.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120627t2012 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 26.35я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 34
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Батсүх Н
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.35я73 Б 34
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Гидрогеологи
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Д.Оюун
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2012
Хэвлэлийн газар ХҮСТ
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 275
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 20136-20138
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гидрогеологийн шинжлэх ухааны хөгжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газар доорхи ус
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг агаар мандлын ус
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гидрогеологийн шинэжлэх ухааны хөгжил
-- Байгаль дахь усны тархалт
-- Чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
-- Газар доорхи гидросферийн тогтоц
-- Газар доорхи усны хөдөлгөөн
-- Ус цуглуулагч байгууламжинд орох газар доорхи усны тооцоо
-- Газар доорхи усны физик шинж ба химийн найрлага
-- Өнгөний ус
-- Грунтын ус
-- Артезийн ус
-- Ан цав, карстын ус
-- Газар доорхи усны онцгой төрлүүд
-- Газар доорхи усны газрын гадаргад илрэх илрэл ба горим
-- Газар доорхи усны нөөц, түүнийг хамгаалах тухай
-- Гидрогеологийн шинэжлэх ухааны хөгжил
-- Байгаль дахь усны тархалт
-- Чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
-- Газар доорхи гидросферийн тогтоц
-- Газар доорхи усны хөдөлгөөн
-- Ус цуглуулагч байгууламжинд орох газар доорхи усны тооцоо
-- Газар доорхи усны физик шинж ба химийн найрлага
-- Өнгөний ус
-- Грунтын ус
-- Артезийн ус
-- Ан цав, карстын ус
-- Газар доорхи усны онцгой төрлүүд
-- Газар доорхи усны газрын гадаргад илрэх илрэл ба горим
-- Газар доорхи усны нөөц, түүнийг хамгаалах тухай
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Шилжүүлэг2020-10-02Эрдэм шинжилгээний фонд2015-03-162020-10-01 Ном352015-126145 Эрдэм шинжилгээний фонд30000БУС (ГГС) Монгол2020136
Шилжүүлэг2017-05-29Эрдэм шинжилгээний фонд2015-03-162017-05-29 Ном482015-126146 Эрдэм шинжилгээний фонд30000БУС (ГГС) Монгол2020137
Шилжүүлэг2017-05-30Эрдэм шинжилгээний фонд2015-03-162017-05-30 Ном392015-126149 Эрдэм шинжилгээний фонд30000БУС (ГГС) Монгол2020138