Гидрогеологи (Бичлэгийн дугаар. 106795)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02714nam a22002897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210913134502.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120627t2012 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 26.35я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 34
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Батсүх Н
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.35я73 Б 34
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Гидрогеологи
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Д.Оюун
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2012
Хэвлэлийн газар ХҮСТ
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 275
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 20136-20138
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гидрогеологийн шинжлэх ухааны хөгжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газар доорхи ус
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг агаар мандлын ус
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гидрогеологийн шинэжлэх ухааны хөгжил
-- Байгаль дахь усны тархалт
-- Чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
-- Газар доорхи гидросферийн тогтоц
-- Газар доорхи усны хөдөлгөөн
-- Ус цуглуулагч байгууламжинд орох газар доорхи усны тооцоо
-- Газар доорхи усны физик шинж ба химийн найрлага
-- Өнгөний ус
-- Грунтын ус
-- Артезийн ус
-- Ан цав, карстын ус
-- Газар доорхи усны онцгой төрлүүд
-- Газар доорхи усны газрын гадаргад илрэх илрэл ба горим
-- Газар доорхи усны нөөц, түүнийг хамгаалах тухай
-- Гидрогеологийн шинэжлэх ухааны хөгжил
-- Байгаль дахь усны тархалт
-- Чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд
-- Газар доорхи гидросферийн тогтоц
-- Газар доорхи усны хөдөлгөөн
-- Ус цуглуулагч байгууламжинд орох газар доорхи усны тооцоо
-- Газар доорхи усны физик шинж ба химийн найрлага
-- Өнгөний ус
-- Грунтын ус
-- Артезийн ус
-- Ан цав, карстын ус
-- Газар доорхи усны онцгой төрлүүд
-- Газар доорхи усны газрын гадаргад илрэх илрэл ба горим
-- Газар доорхи усны нөөц, түүнийг хамгаалах тухай
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном