Батсүх Н

Гидрогеологи Ред. Д.Оюун - УБ ХҮСТ 2012 - 275

ЭШФ Т 20136-20138


Монгол хэл дээр,

сурах бичиг геологи гидрогеологийн шинжлэх ухааны хөгжил газар доорхи ус агаар мандлын ус чулуулгийн ус агуулах шинж чанар, чулуулаг дахь усны төрлүүд