Бүтээлийн чуулган (Бичлэгийн дугаар. 10022)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00925 a2200289 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240515113822.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2002 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 99929-78-24-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 84(1)2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т 75
Нэмэлт тусгалт Уран зохиол
Мэдлэгийн ялгаа 84 - Уран зохиол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Түдэв Л
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага Монголын зохиолчдын эвлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 84(1)2 Т 75
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Бүтээлийн чуулган
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Х.Чилаажав
-- Эмхт. Н.Цагаач
Ботийн дугаар Б. 24:
Ботийн нэр Ном, номын хүмүүс
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Уриа
Хэвлэгдсэн он 2002
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 436
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14718-14719, НХУУТ 30162-30164, 30945, БС 5326
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг уран зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монголын уран зохиол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг өгүүлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нийтлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном