Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   kw,wrdl: English Teaching & Learning
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Arnold J.
  Gray J.
  Lance J.
  Prowse P.
  Whitney N.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Цуврал
  English for Academic...
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 69 бичлэг олдлоо.
|
Mainline: A functional/ notional approach. Progress A

Зохиогч: Alexander L.G.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1981
Шифр: 81.2Eng/A-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English teaching extracts

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1972
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Challenges: Teacher's guide

Зохиогч: Candin C.N; Edelhoff C.


Хэвлэлийн газар: Сингапур Longman 1982
Шифр: 81.2Eng/C-57.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).A practical handbook of language teaching

Зохиогч: Cross D.


Хэвлэлийн газар: Америк Cassell 1990
Шифр: 81.2Eng/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The practice of english language teaching

Зохиогч: Harmer J.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1978
Шифр: 81.2Eng/H-27.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Essential english for foreign students: Book 3: Teacher's book

Зохиогч: Eckersley C.E.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1971
Шифр: 81.2Eng/E-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Exchanges: Teachers' book. Part A

Зохиогч: Prowse P; Garton-Sprenger J.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/E-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Encounters: Teachers' book


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/G-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Parallels: Narrative for pair work: Teacher's manual

Зохиогч: Rost M; Lance J.


Хэвлэлийн газар: Англи Lingual House 1986
Шифр: 81.2Eng/R-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Starting points

Зохиогч: Scott R; Arnold J.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/S-41.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).The sourcebook: An alternative english course: Teacher's book

Зохиогч: Shepherd J; Cox F.


Хэвлэлийн газар: Америк Longman
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Checkpoint english -1: Teacher's book

Зохиогч: Whitney N.


Хэвлэлийн газар: Англи Oxford University Press 1983
Шифр: 81.2Eng/W-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Grammar practice activities: A practical guide for teachers

Зохиогч: Ur P.


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge University Press
Шифр: 81.2Eng/U-73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discovering english: Teacher's book

Зохиогч: Henderson S; Gray J.


Хэвлэлийн газар: Англи Cassell 1982
Шифр: 81.2Eng/J-71.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Thinking english: Teacher's book. Cassell's foundation english book-4

Зохиогч: Thorn M; Gray J.


Хэвлэлийн газар: Англи Cassell 1988
Шифр: 81.2Eng/G-76.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Burning bright: Teacher's guide: Level H. The headway program

Зохиогч: Anderson V; Bereiter C; Anderson T.G.


Хэвлэлийн газар: Америк Open court 1985
Шифр: 81.2Eng/A-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Essentials of Teaching Academic Vocabulary.-

Зохиогч: Coxhead A.

Боть/Цуврал: English for Academic Success
Хэвлэлийн газар: USA.: Thomson Heinle, 2006.-
Шифр: 81.2Eng C-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).College Vocabulary 3.-

Зохиогч: Folse K.S; Farina M.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 3
Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-
Шифр: 81.2Eng F-72.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (85),
Гадаад фонд (2).Traning Foreign Language Teachers A reflective approach

Зохиогч: Wallace, Michael J.


Хэвлэлийн газар: UK Cambridge university press 1999
Шифр: 74.202.5 Eng W 18.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).The self-directed teacher managing the learning process

Зохиогч: Nunan, David; Lamb, Clarice.


Хэвлэлийн газар: Cambridge Cambridge university press 1999
Шифр: 74.202Eng N 93.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).