Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 31 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Fundamentals of computing

Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1995Шифр: 32.973/F-97.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1894.
2. Software development: Fashioning the baroque

Зохиолч: Ince D.

Хэвлэлийн газар: Англи Oxford University Press 1988Шифр: 32.973/I-57.Төлөв: Гадаад фонд (7). Байрлал: 6691.
3. Fundamentals of computing-II: Abstraction, data structures and large software systems

Зохиолч: Tucker A.B; Bradley W.J; Cupper R.D; Epstein R.G.

Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1993Шифр: 32.973/F-97.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 10107.
4. The RAISE Development Method

Хэвлэлийн газар: NY Prentice Hall 1995Шифр: 32.973 T 44.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6017525.
5. Software engineering a practitioner's approach

Зохиолч: Pressman R.S.

Боть/Цуврал: McGraw-Hill series in computer scienceДахин хэвлэлт: 5th edХэвлэлийн газар: NY McGraw-Hill 2001Шифр: 32.973 P 91.Төлөв: Гадаад фонд (5). Байрлал: 6015471.
6. Data structures, algorithms, and applications in Java

Зохиолч: Sahni S.

Хэвлэлийн газар: Boston McGraw-Hill 2000Шифр: 32.973.26-018.2 S-11.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015599.
7. Programming techniques for software development

Зохиолч: White B.

Хэвлэлийн газар: New York Van nostrand reinhold 1989Шифр: 32-973.26-018.2 W-63.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015493.
8. Using motif with C++

Зохиолч: Bernstein D.J.

Хэвлэлийн газар: NY SIGS books 1995Шифр: 32.973.26-018.2 B-49.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015539.
9. Programming server-side applications for microsoft windows 2000

Зохиолч: Richter J; Clark J.D.

Хэвлэлийн газар: Canada Microsoft 2000Шифр: 32.973.26-018.2 R-53.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015373.
10. Programming microsoft windows with C#

Зохиолч: Petzold Ch.

Хэвлэлийн газар: Washington Microsoft press 2002Шифр: 32.973.26-018.2 P-53.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015370.
11. Discover delphi programming principles explained

Зохиолч: Williams S; Walmsley S.

Дахин хэвлэлт: 2nd EditionХэвлэлийн газар: NY Addison-Wesley 1999Шифр: 32.973.26-018.2 W-69.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015567.
12. The Java developer's tool kit

Зохиолч: Leininger K.E.

Хэвлэлийн газар: NY McGraw-Hill 1997Шифр: 32.973.26-018.2 L-51.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015358.
13. Java in A Nutshell A desktop quick reference

Зохиолч: Flanagan D.

Дахин хэвлэлт: 3rd editionХэвлэлийн газар: Beijing o'rielly 1999Шифр: 32.973.26-018.2 F-63.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015354.
14. Managing the software process

Зохиолч: Humphrey W.S.

Хэвлэлийн газар: NY Addison wesley 1989Шифр: 32.973.26-018.2 H-91.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015455.
15. Software project management: Readings and cases

Зохиолч: Kemerer C.F.

Хэвлэлийн газар: New York McGraw-Hill 1997Шифр: 32.973.26-18.2 K-32.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015480.
16. Software engineering a practitioner's approach

Зохиолч: Pressman R.S.

Дахин хэвлэлт: 6-th editionХэвлэлийн газар: NY McGraw-Hill 2005Шифр: 32.973.26-018.2 P-91.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Гадаад фонд (2). Байрлал: 6015487, 6015459.
17. Software Engineering teory and practice

Зохиолч: Pfleeger Sh.L.

Дахин хэвлэлт: 2-nd editionХэвлэлийн газар: New Jersey Prentice Hall 2001Шифр: 32.973.26-018.2 P-55.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015466.
18. Software Engineering theory and practice

Зохиолч: Pfleeger Sh.L.

Хэвлэлийн газар: UK Prentice Hall 1998Шифр: 32.973.26-018.2 P-55.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015464.
19. Software Engineering with JAVA

Зохиолч: Schach S.R.

Хэвлэлийн газар: Boston Irwin 1997Шифр: 32.973.26-018.2 S-31.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6015470.
20. Using PowerBuilder 6.0 Features PowerBuilder 5.0

Зохиолч: -- Sybase, Inc

Хэвлэлийн газар: Massachusetts Powersoft Division 1997Шифр: 32.973 U 88.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6016601.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424