Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  МУ-ын ШУА-ийн ОУСХ-и...
  МУИС- ОУХС-ийн Дипло...
  МУИС-ХЗС
  ШУА. Олон улс судлал...
  Үндэсний хөгжил шинэ...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 16 бичлэг олдлоо.
|
Дэлхийн ll дайн: Түүхэн сургамж, орчин үе

Зохиогч: -- ШУА. Олон улс судлалын хүрээлэн, МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны сургууль, БХИС-ийн Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ Бэмби сан 2005
Шифр: 63.3(0)62 Д 893.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5).Монгол болон Байгал нуур орчмын сибирийн эртний соёл Олон улсын эрдэм шинжилгээний III хурлын илтгэлийн эмхтгэл Тэргүүн дэвт

Зохиогч: -- МУИС-Улаанбаатар сургууль, Эрхүүгийн улсын их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 63.5 М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл

Зохиогч: -- Дотоод хэргийн их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2012
Шифр: 67.51+67.408 Ү 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалал, судалгаа, мониторинг Өнөө ба ирээдүй. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2010
Шифр: 28.088л6 Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эволюцийн онол ба биологийн шинжлэх ухаан


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2009
Шифр: 28г+28.02 Э 13.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2)."Нягтлан бодох бүртгэл, Аудит - 2013, Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

Зохиогч: -- Монгол улсын их сургууль -- Нягтлан бодох бүртгэл, Аудит - 2013 сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл.


Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар МУИС Хэвлэх үйлдвэр 2013
Шифр: ББК 65.9/2/ Н-97.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10).Орчуулах эрдэм 2 Эрдэм шинжилгээний хурал илтгэл, өгүүллийн эмхтгэл

Зохиогч: -- МУИС- ОУХС-ийн Дипломат орчуулгын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2010
Шифр: 81.2-7 О-499.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (9).Монгол, Германы харилцаа өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөв Сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд

Зохиогч: -- МУ-ын ШУА-ийн ОУСХ-ийн Герман судлалын төв -- Монгол ,германы харилцааны өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөв сэдэвт ЭШБХ-ын эмхтгэл.


Хэвлэлийн газар: УБ 2013
Шифр: 66.4 М 692.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Инноваци ба эдийн засаг бизнесийн хөгжил Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Зохиогч: -- Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2009
Шифр: 65.053 И 666.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1)."Хүний аюулгүй байдал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

Зохиогч: -- Үндэсний тагнуулын академи


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 72+67.400.7 Х 828.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2),
Хууль зүйн Сургууль (2).Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч: -- Ус цаг уур, орчны хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ADMON 2014
Шифр: 26.237 Б 88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Говийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт Эрдэм шинжилгээний бага хурал


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принтинг 2010
Шифр: 26.237 Г 46.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Албан тушаалын гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл.-

Зохиогч: -- МУИС-ХЗС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 67.408+72 А-42.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (29).Хутагт судлал Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Галбилэг принт 2014
Шифр: 72+86.35 Х 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ламын гэгээний өв соёл Төв Ази болон Монголд Олон улсын эрдэм шижилгээний хурлын эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2014
Шифр: 86.35 Л 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Академич Ц.Дамдинсүрэн ба Монголын нууц товчоо судлал Олон улсын Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл I дэвтэр

Зохиогч: -- Зүүн бүсийн монгол судлалын төв


Хэвлэлийн газар: Чойбалсан Дорнод их сургуулийн хэвлэх үйлдвэр 2018
Шифр: 83.3(1) А 392.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).